Producenci

Przetwarzanie danych osobowych RODO

i zmiana regulaminu sklepu www.mudmaster.pl


Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.MUDMASTER.pl prowadzony przez KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MEDLUX KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 4, 24-173 Markuszów, NIP 5422713742, REGON 060131586, adres poczty elektronicznej: biuro@mudmaster.pl od dnia 25 maja 2018 r. przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEDLUX KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chopina 4, 24-173 Markuszów, NIP 5422713742, REGON 060131586, adres poczty elektronicznej: biuro@mudmaster.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Z dniem 25.05.2018 roku w sklepie internetowym mudmaster.pl obowiązywał będzie nowy regulamin dostępny na stronie http://mudmaster.pl/cms.php?id_cms=3
4. Wszystkie zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
5. Jeżeli nie zgadzają się państwo z zapisami nowego regulaminu oraz polityką prywatności, mają państwo prawo wypowiedzenia umowy o korzystanie z konta w sklepie internetowym w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w życie nowego regulaminu, t.j do 8 czerwca 2018 r. poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@mudmaster.pl lub listu pocztą tradycyjną na adres: Mudmaster ul. Chopina 4, 24-173 Markuszów z prośbą o usunięcie konta.
Brak sprzeciwu co do postanowień nowego regulaminu i polityki prywatności sklepu internetowego w ciągu 2 tygodni od jego wejścia w życie oznacza jego bezwarunkową akceptację.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.INFORMACJA O POLITYCE PLIKÓW TYPU "COOKIES"

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Realizuj zamówienie